Kiswah Kaabah

đź•‹ KISWAH KAABAH

  đź•‹Pada Ka’bah kita sering melihat adanya Kiswah (kain/selimut hitam penutup Ka’bah). Tujuan pemasangan kain itu adalah untuk melindungi dinding Ka’bah daripada kotoran, debu, serta panas yang boleh membuatkannya menjadi rosak. Selain itu, kiswah juga berfungsi sebagai hiasan.

   đź•‹Menurut sejarah, Ka’bah sudah diberi kiswah sejak zaman Nabi Ismail, putera Nabi Ibrahim. Namun tiada catatan yang mengisahkan kiswah pada zaman Nabi Ismail terbuat daripada apa dan berwarna apa. Hanya pada masa pemerintahan Raja Himyar Asad Abu Bakr dari Yaman, ada disebutkan kiswah yang melindungi Ka’bah diperbuat daripada kain tenun.

   đź•‹Kebijaksanaan Raja Himyar untuk memasang kiswah ini sesuai dengan tradisi Arab yang berkembang sejak zaman Nabi Ismail dan diikuti oleh para pewarisnya. Pada masa Qusay ibnu Kilab, salah seorang leluhur Nabi Muhammad yang terkemuka, pemasangan kiswah pada Ka’bah menjadi tanggungjawab masyarakat Arab dari suku Quraisy.

   đź•‹Nabi Muhammad SAW sendiri  pernah memerintahkan pembuatan kiswah daripada kain yang berasal dari Yaman. Sedangkan empat orang Khulafa al-Rasyidin memerintahkan pembuatan kiswah daripada kain benang kapas. Sementara itu, pada era Khilafah Abbassiyah, Khalifah ke-4 iaitu al-Mahdi telah memerintahkan supaya kiswah dibuat daripada kain sutera Khuz. Pada masa pemerintahannya, kiswah didatangkan dari Mesir dan Yaman.

   đź•‹Menurut catatan sejarah, kiswah tidak selalu berwarna hitam pekat seperti saat ini. Kiswah pertama yang dibuat dari kain tenun dari Yaman berwarna merah dan berjalur. Pada masa Khalifah Ma’mun ar-Rasyid pula, kiswah dibuat dengan warna dasar putih. Kiswah juga pernah dibuat berwarna hijau atas perintah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbasiyah (sekitar abad 16M) dan kiswah juga pernah dibuat berwarna kuning berdasarkan perintah Muhammad ibnu Sabaktakin.

   đź•‹Setelah Perang Dunia I berakhir, Raja Farouq I dari Mesir kembali mengirimkan kiswah ke tanah Hijaz. Namun melihat berbagai kondisi pada saat itu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Abdul Aziz Bin Saud memutuskan untuk membuat fabrik kiswah sendiri pada 1931 di Mekah. Akhirnya kiswah dibuat di Arab Saudi hingga ke hari ini.

   đź•‹Kain kiswah memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Pintalan-pintalan benang berwarna emas mahupun perak bersatu padu merangkai goresan kalam Ilahi. Kiswah menjadi sangat berharga, bukan hanya kerana firman-firman Allah SWT yang suci yang dipintal pada kiswah, tetapi juga kerana keindahan pintalan benang pada permukaannya. Kombinasi warna emas dan perak pada kaligrafi yang menghiasi kiswah tersebut memiliki nilai seni yang luar biasa kerana pembuatannya memerlukan kemahiran dan bakat yang luar biasa. Kiswah merupakan simbol kekuatan, kesederhanaan, juga keagungan.

Scroll to Top