ITINERARY TAIPEI +TAICHUNG (5D4N)

HARI 1
TAOYUAN AIRPORT-TAIPEI
 • Pick up from Airport
 • Transfer to hotel
HARI 2
TAIPEI-MIAOLI-TAICHUNG
 • Arwin Rose & Jasmine Orange Forest
 • Chung-She Flower Garden
 • Dali Art Plaza
 • Fengjia Night Market
HARI 3
TAICHUNG-NANTOU-TAICHUNG TOUR
 • Tai Yi Farm
 • Sun Moon Lake
 • Xiangshan Visitor Centre
 • Xiangshan Overlook Platform
HARI 4
TAICHUNG-TAIPEI TOUR
 • Taipei Grand Mosque
 • Taipei 101
 • Taiwan Pastry Shop
 • Wufenpu Clothing Wholesale Area
HARI 5
TAIPEI-DEPARTURE
 • Transfer to Airport