ITINERARY BUKIT TINGGI PAGARUYUNG PADANG (3D 2N)

HARI 1
 • Arrival at Minangkabau Internasional Airport
 • Pagaruyung Palace
 • Kopi Kiniko
 • Marosse Outlet
HARI 2
 • Pasar Atas
 • Padang City
 • Pandai Sikek Village
 • Batang Arau Port
 • Padang Panjang
 • Anai Valley
HARI 3
 • Tranfer to Airport