Day: 9 September 2020

Kiswah Kaabah

Kiswah Kaabah

đź•‹ KISWAH KAABAH   đź•‹Pada Ka’bah kita sering melihat adanya Kiswah (kain/selimut hitam penutup Ka’bah). Tujuan pemasangan kain itu adalah untuk melindungi dinding Ka’bah daripada kotoran, debu, serta panas yang boleh membuatkannya menjadi rosak. Selain itu, kiswah juga berfungsi sebagai hiasan.    đź•‹Menurut sejarah, Ka’bah sudah diberi kiswah sejak zaman Nabi Ismail, putera Nabi Ibrahim. […]