Mac 2019

Dapatkan harga Promosi. Hanya dari RM5990 RM5790, Tawaran sah untuk pendaftaran sehingga 20 Februari 2019 sahaja  DILANJUTKAN sehingga 28 Februari 2019!

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
MAS (KUL-MED)
21 MAC - 01 APR 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
MAS (KUL-MED/JED-KUL)
25 MAC - 04 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
26 MAC - 05 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
SAUDIA (KUL-JED/MED-KUL)
27 MAC - 06 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
MAS (KUL-JED -KUL)
29 MAC - 08 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
30 MAC - 09 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

April 2019

Dapatkan harga Promosi. Hanya dari RM6190 RM5990, Tawaran sah untuk pendaftaran sehingga  20 Februari 2019 sahaja  DILANJUTKAN sehingga 28 Februari 2019!

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

MAS/Saudia : KLIA ke Madinah

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
03 APR - 13 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
08 APR - 18 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
10 APR - 20 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
11 APR - 21 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
16 APR - 26 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
17 APR - 27 APR 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
21 APR - 01 MEI 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
22 APR - 02 MEI 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
24 APR - 04 MEI 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 TUTUP
30 APR - 10 MEI 2019
*Puasa Madinah
RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
HOTEL SAFWAH Bilik Ber-5 | Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
(JED/MED-KUL)
04 APR - 1 MEI 2019 RM6990 | RM7390 | RM7790 | RM8790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
SAUDIA (KUL-MED-KUL)
21 APR - 1 MEI 2019 RM6990 | RM7390 | RM7790 | RM8790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

April 2019

Dapatkan harga Promosi. Hanya dari RM5990 RM5790, Tawaran sah untuk pendaftaran sehingga  20 Februari 2019 sahaja  DILANJUTKAN sehingga 28 Februari 2019!

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

MAS/Saudia : KLIA ke Jeddah

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
01 APR - 11 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
02 APR - 12 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
04 APR - 14 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
05 APR - 15 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
06 APR - 16 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
07 APR - 17 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
08 APR - 18 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
09 APR - 19 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
11 APR - 21 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
12 APR - 22 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
13 APR - 23 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
14 APR - 24 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
15 APR - 25 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
16 APR - 26 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
18 APR - 28 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
19 APR - 29 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
20 APR - 30 APR 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
23 APR - 03 MEI 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP
25 APR - 05 MEI 2019 RM5790 | RM6190 | RM6590 TUTUP

September - November 2019

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

 MAS/Saudia : KLIA ke Jeddah

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
SEPTEMBER 2019
11 SEP - 21 SEP 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
13 SEP - 23 SEP 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
14 SEP - 24 SEP 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
18 SEP - 28 SEP 2019 RM6190 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
20 SEP - 30 SEP 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
21 SEP - 01 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
22 SEP - 02 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
25 SEP - 05 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
27 SEP - 07 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
28 SEP - 08 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
29 SEP - 09 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
OKTOBER 2019
02 OKT - 12 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
04 OKT - 14 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
05 OKT - 15 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
09 OKT - 19 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
11 OKT - 21 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
12 OKT - 22 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
13 OKT - 23 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
16 OKT - 26 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
18 OKT - 28 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
19 OKT - 29 OKT 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
23 OKT - 02 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
25 OKT - 04 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
26 OKT - 05 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
27 OKT - 06 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
30 OKT - 09 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
NOVEMBER 2019
01 NOV -11 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
02 NOV -12 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
03 NOV - 13 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
06 NOV - 16 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
08 NOV - 18 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
09 NOV - 19 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
10 NOV - 20 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
13 NOV - 23 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
15 NOV - 25 NOV 2019 RM5990 | RM6390 | RM6790 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

September - November 2019

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

 MAS /Saudi: KLIA ke Jeddah/Madinah ke KLIA @ KLIA ke Madinah / Jeddah ke KLIA

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
SEPTEMBER 2019
12 SEP - 22 SEP 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
16 SEP - 26 SEP 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
23 SEP - 03 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
26 SEP - 06 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
OKTOBER 2019
01 OKT - 11 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
03 OKT - 13 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
07 OKT - 17 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
10 OKT - 20 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
14 OKT - 24 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
15 OKT -25 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
17 OKT - 27 OKT 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
22 OKT - 01 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
24 OKT - 03 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
28 OKT - 07 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
29 OKT - 08 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
NOVEMBER 2019
04 NOV -14 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
05 NOV -15 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
08 NOV - 18 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
12 NOV - 22 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
14 NOV - 24 NOV 2019 RM6190 | RM6590 | RM6990 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

November - Disember 2019 (Cuti Sekolah)

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

MAS/Saudia : KLIA ke Jeddah

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
NOVEMBER 2019
23 NOV - 03 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
26 NOV - 06 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
27 NOV - 07 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
29 NOV - 09 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
30 NOV - 10 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
DISEMBER 2019
01 DIS - 11 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
03 DIS - 13 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
04 DIS - 14 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
06 DIS - 16 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
07 DIS - 17 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
08 DIS - 18 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
10 DIS - 20 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
11 DIS - 21 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
13 DIS - 23 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
14 DIS - 24 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
15 DIS - 25 DIS 2019 RM7590 | RM7990 | RM8390 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

November - Disember 2019 (Cuti sekolah)

PAkej Umrah Musim Sejuk 2018

MAS /Saudi: KLIA ke Jeddah/Madinah ke KLIA @ KLIA ke Madinah / Jeddah ke KLIA

TARIKH UMRAH PAKEJ UMRAH HOTEL ANJUM
Bilik Ber-4 | Bilik Ber-3 | Bilik Ber-2
STATUS
NOVEMBER 2019
23 NOV - 03 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
26 NOV - 06 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
27 NOV - 07 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
29 NOV - 09 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
30 NOV - 10 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
DISEMBER 2019
01 DIS - 11 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
03 DIS - 13 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
04 DIS - 14 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
06 DIS - 16 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
07 DIS - 17 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
08 DIS - 18 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
10 DIS - 20 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
11 DIS - 21 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
13 DIS - 23 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
14 DIS - 24 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN
15 DIS - 25 DIS 2019 RM7790 | RM8190 | RM8590 BUKA/Klik Untuk TEMPAHAN

**Tarikh pakej adalah tertakluk kepada perubahan semasa jadual penerbangan.

 

Perlukan Penerangan Lanjut?
Isikan borang di bawah dan pegawai kami akan menghubungi anda untuk berikan penerangan lanjut!
CallWhatsappCall@Whatsapp

Pakej Umrah Musim Sejuk

Menginap di Hotel Anjum - Anda Selamat, Selesa & Jimatkan Masa.

Kenapa Hotel Anjum menjadi pilihan kami untuk penginapan anda?

Di Hotel Anjum, semuanya serba mudah untuk anda!

  • Hotel 5* paling selesa.
  • Dekat ke Masjidil Haram.
  • Boleh terus menikmati makanan tanpa menunggu lama.
  • Sekejap sahaja menunggu lif, yang banyak dan luas.
  • Rasa lega dengan bilik anda dikemaskan setiap hari.
  • Boleh rehat-rehat di lobi yang sangat luas.
  • Menunggu bas dengan tenang sambil duduk-duduk.
  • Lebih 16,500 jemaah kami telah menginap di Hotel Anjum sejak 2016!

Lihat video & penerangan lanjut, KLIK di SINI!

 

Anda mencari pakej umrah Ramadhan?

Klik di sini.  

 

LOKASI IBU PEJABAT & CAWANGAN

MENYANTUNI DUYUFURRAHMAN

Selama 20 tahun tanpa jemu, kami membawa para jemaah ke tanah suci. Secebis bakti yang dicurahkan, semoga memberikan kepuasan dan mendekatkan anda dengan Allah s.w.t.

Pakej Umrah Musim Sejuk 2018
Pejabat Al Quds Umrah & Tours

IBUPEJABAT (KPL/LN: 3017)

Al QUDS UMRAH & TOURS (M) SDN BHD
Wisma Al Quds 350
Jalan Sultan Yahya Petra,
15200 Kota Bharu, Kelantan
✆ 09 747 9999
Faks : 09 747 5105
Emel : marketingalquds@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP

 KLIK UNTUK FB Messenger 

Cawangan Bandar Baru Bangi (KPL/LN:3017/8)

No 1-32 Jalan 8/35 Seri Bangi, Seksyen 8,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor.
✆ 03-8920 9000
Faks : 03-8920 9998
HP : 011 1094 1000 / 011 1990 4000
Email : alqudsbangi@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP 

Cawangan Kuantan (KPL/LN:3017/5)

B48, Tingkat 2, Lorong Tun Ismail 6,
25000 Kuantan, Pahang.
✆ 09 517 3131
Faks : 09 517 3223
HP : 013 496 1000 / 019 9253000
Email : pahangalquds@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP 

Cawangan Pahang Barat (KPL/LN: 3017/3)

No. 3, Tingkat Bawah
Jalan Kerayong 3
28200 Bandar Bera, Pahang.
✆ 09 255 7707/ 014 823 2000
Email : alqudsbera@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Cawangan Kota Kinabalu (KPL/LN:3017/7)

No D-1-2, Tingkat 1, Block D,
Sepanggar Bay, Jalan Sulaman Sentral,
88450 Kuala Menggatal, Sabah.
✆088 493 000
HP : 014 832 7000 / 019 917 9000
Email : alqudssabah.kk@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Cawangan Tawau (KPL/LN:3017/6)

TB 4512 Block D, Ba Zhong
Commercial Centre, 91000 Tawau, Sabah.
✆ 089 773 444 Faks : 089 761 444
HP : 011 1990 2000 / 011 1991 2000
Email : alqudstawau@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Wakil Jualan Lahad Datu

Tingkat 1, Lot 9, Blok O
Lahad Datu Sedco Shop House, Phase 3A,
Kampung Panji, 91100 Lahad Datu, Sabah.
✆ 089 884 752
HP : 011 1063 3031

 
KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Cawangan Kuala Terengganu (KPL/LN:3017/4)

07,PT30 Tingkat 1, Pusat Komersil Cabang 3
Jalan Masjid Hiliran
21000 Kuala Terengganu, Terengganu.
✆ 09 620 5555
HP: 011 1070 9000
Email : alqudstgg@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Cawangan Perak (KPL/LN: 3017/1)

No. 11, Jalan Besar, Taman Biru
32400 Ayer Tawar, Perak
HP : 011 10931000/ 013-3576000
Pej: 05-6727077
Email : alqudsprk@gmail.com

KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Wakil Jualan Pulau Pinang

No. 7-1, Lorong Pauh Jaya 1/2, Taman Pauh Jaya, 13700 Perai, Pulau Pinang.

HP: 010-8004000.

KLIK UNTUK WHATSAPP

  

Al Quds Umrah & Tours